Dzieci rodzą sie ze szczególną zdolnością do nauki. Dziecięcy mózg ma tę właściwość, że skutecznie przyswaja język i umożliwia sprawne wykorzystanie go. Tę jego wspaniałą funkcję określa się jako Language Box – lub inaczej Językowy Skarbiec.

Za różne aspekty umiejętności językowych odpowiadają różne części mózgu, ale symboliczne wyobrażenie skarbca pomoże nam uzmysłowić sobie, że Language Box pozostaje otwarty tylko przez pewien czas. Ten czas to siedem pierwszych lat życia dziecka. Potem pomału zaczyna się zamykać, aby w wieku lat jedenastu zatrzasnąć się nieodwracalnie.

Oczywiście możemy uczyć się języków w późniejszym czasie, ale wówczas przychodzi nam to z dużo większym trudem, ponieważ nie możemy już wykorzystywać wyjątkowych cech, które posiada dziecięcy Language Box. Hojnie wyposaża on młody mózg w trzy kluczowe umiejętności dla dorosłych już niedostępne:

1

Tworzenie map pojęciowych

Language Box automatycznie porządkuje zasłyszane elementy różnych języków, co pozwala je wyodrębniać i sprawnie korzystać z każdego z nich.

2

Automatyczne posługiwanie sie gramatyką

Language Box rozpoznaje reguły gramatyczne i umożliwia kolejne ich zastosowania w sposób automatyczny. Nowe treści zostają bez trudu wyrażone przy użyciu tych samych konstrukcji. Oznacza to, że tylko wyjątki gramatyczne wymagają odrębnego wyuczenia.

3

Doskonalenie wymowy

Language Box zapamiętuje ukłąd mięśni twarzy, jaki towarzyszy wymowie każdego nowego dźwięku i później powtarza go przy kolejnych użyciach. Dziecko ma niezwykle miękki i elastyczny aparat mowy, dzięki czemu może opanować artykulację każdego języka w sposób perfekcyjny.

Okres od niemowlęctwa do ukończenia dziesiątego roku życia stanowi idealny czas do nauki nie tylko mowy rodzimej, ale także drugiego, a nawet trzeciego języka. Wczesne lata pozwalają na pełne wykorzystanie właściwości Language Box, bo wtedy pozostaje on otwarty.

Kim jestem?

Nazywam się Ewa Skolimowska-Kun. Praca i zabawa z małymi dziećmi dawały mi dużo satysfakcji, a doświadczenia zdobyte w czasie wychowywania własnych dzieci wzbogaciły mnie o wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Szczególnie wpłynęła na mnie praca z niepełnosprawną, głuchoniemą córką.

ewa

W 2003 r. skończyłam studia logopedyczne. Od 1992 roku uczyłam dzieci w szkole powszechnej, od 2003 -2013 r. prowadziłam zajęcia z j.angielskiego metodą Helen Doron. Od tego roku uczę dzieci samodzielnie, w ramach własnej firmy.

Jak wygląda nauka?

Staram się, aby moje zajęcia z dziećmi były fajną zabawą w miłej, ciepłej i bezpiecznej atmosferze. Zabawą, w której każde dziecko może wykazać swoją aktywność i w którą samo chce się angażować. W takich warunkach dzieci uczą sie języka mimowolnie, niejako przy okazji i bardzo skutecznie.


Uczę dzieci w wieku od 1 do 10 lat


Pracuję w małych grupch: od 4-8 dzieci


Pomagam przyswajać język w sposób naturalny, podczas zabawy

childern_2

Dzieci są niesamowicie dynamiczne – nie tylko poruszają się bardzo szybko   ale też świetnie chłoną i przyswajają nowe informacje. Cecha ta pozwala na bardzo wczesne i skuteczne nauczanie dzieci obcego języka. Badania psychologiczne wykazały, że dzieci o wiele łatwiej  przyswajają język obcy, niż dorośli.

Największy potencjał w tym kierunku mają dzieci w wieku od 0 – 6 r.ż., kiedy to rozwijają około 80% swojego potencjału intelektualnego. Dzieci dwujęzyczne potrafią bez trudu przechodzić od jednych symboli językowych do drugich, nie myląc i nie mieszając ich, dzięki czemu rozwijają swoje zdolności umysłowe.

W sprzyjających warunkach dzieci uczą się szybko i łatwo, a najlepszą metodą jest zabawa. W mojej szkole dzieci bawią się  językiem angielskim raz w tygodniu, w małej grupie, w której łatwiej jest zachęcić dziecko do aktywności i wypowiadania swoich pierwszych angielskich słów.


Każde dziecko otrzymuje specjalnie opracowaną płytę cd, która zapewnia mu  codzienny kontakt z językiem angielskim. Słucha jej dwa razy dziennie, najczęściej biernie, np. podczas zabawy, posiłków lub leżąc w łóżku.

Następnie, na zajęciach dzieci poprzez zabawę poznają znaczenie angielskich słów i zdań, same wypowiadają angielskie wyrazy i używają ich w konkretnych sytuacjach, stwarzanych przez nauczyciela.

Z młodszymi dziećmi w sali są także rodzice (opiekunowie), aby maluchy czuły się bezpiecznie, blisko mamy, taty, bliskiej osoby.

Drodzy rodzice

Pamiętajcie o codziennym odsłuchaniu przez dzieci dostarczonej (aktualnej) płyty cd. Słuchamy jej dwa razy dziennie, w sposób czynny lub bierny – podczas zabawy czy posiłków.

Pamiętajcie aby nie tłumaczyć dzieciom treści zawartych na płytach – sposób, w jaki robimy to na zajęciach, pozwala dzieciom zapamiętywać angielskie słowa znacznie lepiej i trwale.

Proszę o rzetelne informacje na temat ewentualnych uczuleń Państwa dzieci, specyficznych zachowań i potrzeb; dzięki temu będę mogła  lepiej  przygotować się do zajęć.

Angielski Dla Dzieci Ewa Skolimowska-Kun
ul. Królewiecka 195A, 82-300 Elbląg
+48 502 094 800

Konto Bankowe Inteligo
50 1020 5558 1111 1326 8450 0031
Proszę o wpłaty do 10 dnia danego miesiąca.